Vergoeding kraamzorg

Voor de intake, assistentie bij de bevalling en de kraamzorg ben je verzekerd via de basisverzekering. Jouw verzekeraar vergoedt de zorg op basis van het Landelijk Indicatie Protocol. Als je alleen een basisverzekering hebt moet je wel een eigen bijdrage betalen. Afhankelijk van je aanvullende verzekering worden deze kosten wel of niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Of je een vergoeding krijgt voor bijvoorbeeld uitgestelde kraamzorg, kraampakket, couveuse nazorg, hangt af van je aanvullende verzekering. Neem hierover contact op met je zorgverzekeraar.

Ik kan bij iedere verzekeringsmaatschappij declareren.

Samenwerkingen:
Kraamzorg Ondernemers Nederland (KON)
Lovis Verloskunde
Care4U Kraamzorg